การยื่นวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...


hey1(4)

ข่าวด่วนสำหรับขั้นตอนการยื่นวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติที่มีความต้องการจะเดินทางไปประเทศจีนในกรณีที่จะให้เรายื่นให้จะต้องเตรียมเอกสารการยื่นวีซ่าจีนดังนี้

  1. เอกสารการทำงาน เวิร์คพรอมมิส
  2. จดหมายรับรองการทำงาน
  3. นามบัตรผู้เดินทาง

หมายเหตุหากไม่มีเอกสารเหล่านี้ ผู้เดินทางจะต้องดำเนินการยื่นเองยื่นผ่านตัวแทนไม่ได้"อัพเดทข้อมูลการยื่นวีซ่าใหม่ๆ บนเฟชบุ๊ค ถูกใจด้านล่าง"

แท็ก คำค้นหา

[X] close
[X] close