วีซ่าฝรั่งเศส ต้องสแกนลายนิ้วมือhey1(4)

France-visa

มาแล้วจ้ากลับมาแล้วหลังจากห่างหายไปนานวันนี้ได้มีโอกาสไป ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส มาครับ มีอะไรจะมาบอกมาเล่าสู่กันฟัง ตอนนี้วีซ่ายุโรปต้องไปสแกนลายนิ้วมือทุกสถานฑูตแล้วนะครับ ฝรั่งเศสก็ไม่เว้น ซึ่งการไปยื่นวีซ่าฝรั่งเศสแล้วสแกนลายนิ้วมือเพื่อกับหลักฐานทางชีวะภาพ สแกนครั้งเดียวสามารถใช้ได้ถึง 5 ปีกันเลยทีเดียว ครั้งแรกก็อาจจะยุ่งยากสำหรับเพื่อน ๆ ที่อยู่ไกลจะต้องนั่งเครื่องบิน นั่งรถมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาสแกนลายนิ้วมือ ทนเอาหน่อยนะครับสแกนแค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปก็ไม่ต้องมาสแกนแล้วเพียงแสดงหลักฐานการสแกนลายนิ้วมือครั้งก่อนเพื่อให้สถานฑูตทราบว่าเราได้มายื่นวีซ่าฝรั่งเศสและได้สแกนลายนิ้วมือไปแล้วครับ เมื่อเราทำการสแกนลายนิ้วมือเจ้าหน้าที่ VFS จะให้หลักฐานเป็นกระดาษเอ 4 มาหนึ่งใบเพื่อให้เราใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นครั้งต่อไปได้ เมื่อเราได้วีซ่าฝรั่งเศสมาแล้ว ในตัววีซ่าฝรั่งเศสจะมีตัวอักษร VIS บ่งบอกว่าเราได้สแกนลายนิ้วมือแล้วจ้า

เอกสารที่ VFS ออกให้เพื่อให้เราเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าได้สแกนลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว

visa-france"อัพเดทข้อมูลการยื่นวีซ่าใหม่ๆ บนเฟชบุ๊ค ถูกใจด้านล่าง"

แท็ก คำค้นหา

[X] close
[X] close