ทำวีซ่าฝรั่งเศส (รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส)hey1(4)

วีซ่าฝรั่งเศส

France-visa

การยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (เซ็งเก้น) หลายท่านคงคิดว่าการยื่นวีซ่าฝรั่งเศสเป็นเรื่องยากแต่จริง  ๆ แล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานฑูตกำหนดเราก็สามารถเดินทางเที่ยวฝรั่งเศสและกลุ่มในประเทศเช็งเก้นได้แล้ววันนี้จะมาแนะนำวิธีการยื่นวีซ่าฝรั่งเศสให้เพื่อน ๆ  ได้เข้าใจกัน ปัจจัยสำคัญของการยื่นวีซ่าฝรั่งเศสคือหลักฐานการเงินที่ต้องมีเงินมากพอที่จะเดินทางไปเที่ยวและหลักฐานการเงินก็ต้องเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องและมีความต่อเนื่องในบัญชีธนาคารของคุณ พูดอาจจะงง เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าต้องมีเอกสารอะไรกันบ้าง

ที่ตั้งสถานฑูตฝรั่งเศส
ที่อยู่: TLScontact 12/1 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์: 02 696 3888 – 02-6796669
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 08.30 น.– 11.30 น.ที่บ.TLS ตึกสาธรซิตี้
เวลารับเล่ม 08.30 น.– 16.00 น.ที่บ.TLS ตึกสาธรซิตี้
ระยะเวลาทำการ 10-15 วัน ชำระค่าวีซ่าวันยื่น
จองคิว ผ่านเว็บไซด์ TLS Contac
ค่าวีซ่า ค่าบริการ (ท่องเที่ยว)/(ธุรกิจ)
หมายเหตุต้องไปสแกนลายนิ้วมือทุกคน

ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ธุรกิจ) 4,000 บาท

เอกสารการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ พร้อมสำเนาหน้าที่มีวีซ่าเช็งเก้นไม่เกิน 3 ปี ถ่ายมาให้หมดครับ
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เพราะสถานฑูตต้องการรูปที่เป็นปัจจุบัน
3. จดหมายรับรองการทำงานต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน พร้อมนำฉบับจริงมาด้วยในวันสแกนลายนิ้วมือครับ
4. กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า ต้องทำจดหมายชี้แจงการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. ใบสลิบเงินเดือน (ถ้ามี)
6. กรณีเป็นเจ้าของบริษัท สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ หลักฐานการเงินของบริษัท
7. สำเนาบัตรประชาชน
8. สำเนาทะเบียนบ้าน
9. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีส่วนตัว หรือว่าจะเป็น หนังสือรับรองจากธนาคาร และต้องอัพเดทเป็นปัจจุบันไม่เกิน 1 เดือน
10. ในกรณีที่ไปทำธุรกิจต้องมีหนังสือเชิญจากต่างประเทศ
11. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
12. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
13. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี สำเนาใบสูติบัตรต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
14. กรณีเป็นนักเรียนต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
15. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับคุณพ่อคุณแม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดา โดยให้พ่อกับแม่ไปขอที่อำเภอออกให้และแปลเป็นภาษาอังกฤษ
16. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
17. หลักฐานการจองโรงแรมต้องมีชื่อของผู้ยื่นวีซ่าด้วย
18. ประกันการเดินทางต้องใช้แบบ World Wide
19. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ ของผู้เดินทางในกรณีที่สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม
20 ในกรณีทำงานข้าราชการ ต้องขอใบลา

เป็นไงบ้างครับเรื่องเอกสารการยื่นบอกได้เลยว่ามีเยอะมาก ๆ หากเพื่อน ๆ ไม่อยากเสียเวลายื่นเองและการจัดเตรียมเอกสารก็ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยทำผมนะนำให้ใช้บริการเราดีกว่าเอาเวลาอันมีค่าของท่านไปทำธุระอย่างอื่นที่ได้ประโยชน์กว่า เราคิดค่าบริการเล่มละ 1, 500 บาท ทำให้ทุกอย่างตั้งแต่ไปรับเอกสารจองคิว พาท่านไปสแกนลายนิ้วมือ"อัพเดทข้อมูลการยื่นวีซ่าใหม่ๆ บนเฟชบุ๊ค ถูกใจด้านล่าง"

แท็ก คำค้นหา

เรื่องมาใหม่ใน "วีซ่า โซนยุโรป วีซ่าทั่วโลก วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าพม่า "

[X] close
[X] close