ทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (รับยื่นวีซ่าสวิต)hey1(4)

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 08.30 น.– 10.30 น./ (ที่บ.TLScontact/ ตึกสาทรซิตี้/ สาทร)
เวลารับเล่ม 08.30 น.– 16.30 น./ (ที่บ.TLScontact/ ตึกสาทรซิตี้/ สาทร)
ระยะเวลาทำการ 7 วัน ชำระค่าวีซ่าวันยื่น
ค่าวีซ่า ค่าบริการ (ท่องเที่ยว)/(ธุรกิจ) (จองคิว (ผ่านเว็บไซด์ )
*** ผู้เดินทางจะต้องไปทำการสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับ ***

เอกสารการยื่นวีซ่าวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ ตัวจริง และ ถ่ายเอกสารด้วยนะครับ
2. รูปสีพื้นหลังขาว 1.5 x 2 นิ้ว/ 2 ใบ เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ที่สำคัญต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ด้วยนะครับ
3. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน ที่สำคัญต้องเป็นฉบับจริงครับ
4. ในกรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้าจดหมายชี้แจงการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ว่าเราทำอะไรอยู่ ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำด้วยนะครับ
5. ในกรณีเป็นเจ้าของบริษัทสำเนาหนังสือรับรองของบริษัท เป็นภาษาอังกฤษและ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชนของตัวเอง
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีส่วนตัวของเราเองนะครับ คือประมาณว่าถ้าคุณมีบริษัทเป็นของตัวเองจะใช้บัญชีบริษัทไม่ได้นะครับ หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุดเอาตัวจริงติดตัวไปตอนยื่นด้วยนะครับ และคุณก็ต้องเอาไปอัพเดทยอดเงินปัจจุบันไม่เกิน 1 เดือนด้วยนะครับ
9. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
10. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ แปลเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเพื่อน ๆ ที่แปลไม่เป็นเรามีบริการแปลให้นะครับ
11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล แปลเป็นภาษาอังกฤษ
12. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ต้องมีสำเนาใบสูติบัตร แปลเป็นภาษาอังกฤษ
13. ในกรณีเป็นเด็กนักเรียนต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
14. ในกรณีที่เด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อแม่เช่นไปกับญาติคนละนามสกุลต้องมี หนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดา แปลเป็นภาษาอังกฤษ
15. ตั๋วเครื่องบินที่ท่านได้ทำการจองตั๋วแล้ว
16. ใบจองโรงแรมต้องมีชื่อผู้ที่ยื่นวีซ่าด้วยนะครับ ได้หมดไม่ว่าจะเป็นจองผ่านเว็บไซต์จองผ่านโรงแรมโดยตรง
17. ประกันการเดินทาง ที่สำคัญต้องใช้แบบ World Wide หรือ Schengen
18. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ ของผู้เดินทาง ในกรณีที่สถานฑูตจะโทรขอเอกสารเพิ่มเติม

เป็นไงบ้างครับเรื่องเอกสารการยื่นบอกได้เลยว่ามีเยอะมาก ๆ หากเพื่อน ๆ ไม่อยากเสียเวลายื่นเองและการจัดเตรียมเอกสารก็ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยทำผมนะนำให้ใช้บริการเราดีกว่าเอาเวลาอันมีค่าของท่านไปทำธุระอย่างอื่นที่ได้ประโยชน์กว่า ทำให้ทุกอย่างตั้งแต่ไปรับเอกสารจองคิว พาท่านไปสแกนลายนิ้วมือ"อัพเดทข้อมูลการยื่นวีซ่าใหม่ๆ บนเฟชบุ๊ค ถูกใจด้านล่าง"

แท็ก คำค้นหา

เรื่องมาใหม่ใน "วีซ่าทั่วโลก วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าเชงเก็น "

[X] close
[X] close