ทำวีซ่าอังกฤษ (รับยื่นวีซ่าอังกฤษ)hey1(4)

วันนี้จะมาแนะนำการทำวีซ่าอังกฤษสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่าเข้าอังกฤษไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ หรือว่าวีซ่าอื่น ๆ ที่น่าสนใจ วิธีการทำวีซ่าการจัดเตรียมเอกสารว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้างวันนี้ผมได้รวบรวมมาไว้ให้เพื่อน ๆ แล้ว หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้เลย

วีซ่าอังกฤษ

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 08.30 น. – 15.00 น.
เวลารับวีซ่า 15.00 น. – 16.30 น.
ระยะเวลาทำการ 10-14 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(โชว์ตัว)/(สแกนนิ้วมือ)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ธุรกิจ) 5,000 บาท
ค่าบริการในการยื่นวีซ่า 2,000 บาท ราคาเริ่มต้นต่อรองกันได้

เอกสารการยื่นวีซ่าอังกฤษ

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3. จดหมายรับรองการทำงาน ภาษาอังกฤษ โดยผู้ยื่นต้อง ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน ต้องเป็นฉบับจริง
4. จดหมายชี้แจงการทำงานภาษาอังกฤษ และกรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า ต้องระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทในกรณีเป็นเจ้าของบริษัท และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. หลักฐานการเงินโดยใช้ Statement จากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุดตัวจริงและต้องอัพเดทเป็นปัจจุบัน
9. หนังสือเชิญจากต่างประเทศในกรณีเดินทางไปเกี่ยวกับธุรกิจ
10. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ
11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
12. สำเนาใบสูติบัตร กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี
13. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนภาษาอังกฤษ
14. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
15. หลักฐานการจองโรงแรม
16. ใบมอบอำนาจภาษาอังกฤษ
17. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือของผู้เดินทาง
18. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ของบิดา และ มารดาของผู้เดินทาง
19. กรณีที่ผู้เดินทางมีครอบครัว และ มีบุตรแล้วขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ของบุตร และ คู่สมรส
นี้คือเอกสารหลัก ๆ ของการยื่นวีซ่าอังกฤษ ส่วนเอกสารประกอบอื่น ๆ ทางเจ้าหน้าที่อาจจะร้องขอเพิ่มเติมในกรณีต่าง ๆ เพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปทัวร์อังกฤษ หรือไปติดต่อธุรกิจ สนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์มาสอบถามก่อนก็ได้"อัพเดทข้อมูลการยื่นวีซ่าใหม่ๆ บนเฟชบุ๊ค ถูกใจด้านล่าง"

แท็ก คำค้นหา

เรื่องมาใหม่ใน "วีซ่าทั่วโลก วีซ่าอังกฤษ "

[X] close
[X] close