ทำวีซ่าอิตาลี (รับยื่นวีซ่าอิตาลี)hey1(4)

วีซ่าอิตาลี

สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้จะมาให้ข้อมูลการยื่นวีซ่าอิตาลีสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาข้อมูลการยื่นวีซ่าอิตาลี ถามว่ายากไหมจริง ๆ ไม่ยากถ้าหากเอกสารของเพื่อน ๆ พร้อม เอกสารการยื่นวีซ่าที่สำคัญสุด ๆ คือ เอกสารหลักฐานการทำงาน บ่งบอกว่าคุณมีงานทำนะ หาไม่มีงานทำรับรองว่าผ่านยากมาก ๆ เอกสารการเงินเงินเก็บของเพื่อน ๆ ว่ามีอยู่ในบัญชีเท่าไหร่พอที่จะซัพพอร์ทการไปเที่ยวของเพื่อน ๆ ในครั้งนี้ไหม แน่ ๆ ก็ต้องมีหลักแสนขึ้นครับ หากเราจะไปเที่ยวอิตาลีก็ต้องเเก็บเงินไว้เยอะ ๆ และการไปยื่น เราต้องยื่นผ่านตัวแทน บ.VFS ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ สีลมนะครับ ซึ่งจะเป็นตัวแทนรับเรื่องตรวจเอกสาร สแกนลายนิ้วมือ เราไม่สามารถไปยื่นที่สถานทูตอิตาลีโดยตรงได้

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 08.30 น.– 12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น.
เวลารับเล่ม 13.00 น.– 16.00 น.
ระยะเวลาทำการ 15 วัน ชำระค่าวีซ่าวันยื่น

เอกสารการยื่นวีซ่าอิตาลี
1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 1.5 x 2 นิ้ว/ 2 ใบ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน ย้ำฉบับจริงเท่านั้น
4. ในกรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า ต้องทำจดหมายชี้แจงการทำงาน ภาษาอังกฤษ ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. ในกรณีเป็นเจ้าของบริษัท ต้องสำเนาหนังสือรับรองของบริษัท พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน และต้องไปอัพปัจจุบันไม่เกิน 7 วัน พร้อมกับใบ Certificate จากธนาคารอัพเดทปัจจุบันไม่เกิน 15 วัน
9. ในกรณีวีซ่าธุรกิจต้องมีหนังสือเชิญจากต่างประเทศ
10. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ แปลเป็นภาษาอังกฤษ
11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล แปลเป็นภาษาอังกฤษ
12. ในกรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ต้อมถ่ายสำเนาใบสูติบัตร แปลเป็นภาษาอังกฤษ
13. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษ
14. ในกรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 พ่อแม่ไม่ได้เดินทางไปด้วยต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดา โดยไปทำที่อำเภอ แปลเป็นภาษาอังกฤษ
15. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
16. ใบจองโรงแรม
17. ประกันการเดินทาง ใช้แบบ World Wide หรือ Schengen
18. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ ของผู้เดินทาง"อัพเดทข้อมูลการยื่นวีซ่าใหม่ๆ บนเฟชบุ๊ค ถูกใจด้านล่าง"

แท็ก คำค้นหา

เรื่องมาใหม่ใน "วีซ่าทั่วโลก วีซ่าอิตาลี "

[X] close
[X] close