Vote

New Zealand Visa

เพิ่มรายการเมื่อ Thursday, May 17th, 2012, จำนวนผู้เข้าชม 5,426 ครั้ง ไม่มีความคิดเห็น »

รายละเอียดhey1(4)

นิวซีแลนด์ถือเป็นประเทศท่องเที่ยวที่ใครต่อใครหลายคนอยากเดินทางไปท่องเที่ยวเพราะที่นิวซีแลนด์มีธรรมชาติมากมายและถือว่าเป็นประเทศที่สวยงามอีกประเทศหนึ่งการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์จะต้องทำวีซ่าท่องเที่ยวอีกประเทศหนึ่งซึ่งการ ทำวีซ่านิวซีแลนด์ ถือว่าการเตรียมเอกสารต้องค่อนข้างให้ครบถ้วนไม่อย่างนั้นอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าเอาได้"อัพเดทข้อมูลการยื่นวีซ่าใหม่ๆ บนเฟชบุ๊ค ถูกใจด้านล่าง"

ลิ้งวิดีโอ สำหรับมาหน้านี้

แท็ก คำค้นหา

วิดีโอ อัพเดท

[X] close
[X] close